Sagrera Advocats

Equip de professionals en l'exercici de les següents especialitats jurídiques

Sagrera Advocats, des de 1954

Arrendaments urbans i immobiliari

Herències I successions

urbans-immobiliari

Arrendaments urbans i immobiliari

En l’àmbit dels arrendaments urbans i immobiliaris és essencial comptar amb un advocat expert que pugui guiar els clients a través del laberint de legislacions i regulacions. El nostre servei se centra a proporcionar assessorament legal integral en tot allò relacionat amb contractes de lloguer, negociacions amb llogaters o arrendadors i reclamacions judicials de tota mena dintre aquesta especialitat. Entenem que cada situació és única i per això ens esforcem per oferir solucions personalitzades que s’adaptin a les necessitats individuals dels nostres clients.

Resolucions de contractes i denegacions de pròrroga legal.

Desnonaments i reclamació de rendes.

Negociació de contractes de lloguer.

urbans-immobiliari
herencies-successions

Herències I successions

La reclamació d’herències i successions és essencial per garantir que el compliment de la voluntat del causant i de la legislació vigent. Ens ocupem de la redacció i revisió de testaments, reclamació de llegats i llegítimes, així com la resolució extrajudicial o judicial de reclamacions hereditàries.

Preparació de testaments

Reclamació de llegítima

Impugnació d’herències

herencies-successions
A què estàs esperant?

Segur que podem ajudar-te!

Professionalitat i coneixement del dret aplicable

100%

Exerceix els teus drets amb ajuda qualificada

100%

Respecte al client, honestedat i competència

100%

Assessorament i proximitat

100%